Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie dotyczące zbycia drewna

Gmina Ciasna, ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna ogłasza zbycie drewna pochodzącego z usunięcia drzew z terenów Gminy Ciasna. Cena wywoławcza zgodnie z cennikiem detalicznym na drewno obowiązującym w Nadleśnictwie Lubliniec od 20.01 2017 r.: 1. dąb w ilości 20 m3 w cenie 155,00 zł netto za 1m3 2. topola w ilości 63 m3 w cenie 130,00 zł netto...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Przedmiotowe nieruchomości położone w Sierakowie Śląskim, stanowią je grunty o kształtach zbliżonych do kwadratu z dostępem do ul. 22 Lipca poprzez drogę gruntową nieutwardzoną.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Nieruchomość położona w Wędzinie przy ul. Muzealnej, stanowiąca wąski pas gruntu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Wędzinie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość zabudowana położona w Wędzinie przy ul. Lompy.

Podstawowa kwota dotacji na 2017 rok w Gminie Ciasna wraz z aktualizacjami

II Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci (październik 2017)I Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji – 6 808,89 zł; Miesięczna transza zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji – 567,41 zł; Kwota dotacji dla niepublicznego przedszkola – 6 808,89 zł x 75% = 5 106,67 zł; Miesięczna transza dotacji...