Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (2)

RGK.GG.6845.9.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt pod pomieszczeniem gospodarczym (szopą) o powierzchni 4,00 m² oraz grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 88,00 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Księdza Twardocha 2. Treść...

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (1)

RGK.GG.6845.5.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchni 22,00 m² gruntu pod kontenery na odzież używaną. Przedmiotowy grunt usytuowany jest na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ciasna, położonych w miejscowościach: Ciasna, Zborowskie, Jeżowa, Sieraków Śląski. Treść ogłoszenia ...

Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Ciasna

W dniu 30 maja 2018 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Ciasna w sprawie wejścia Gminy Ciasna w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 13 czerwca 2018 r. Formularz ankiety można...

Ogłoszenie dot. projektu związanego z udzielaniem grantów na montaż kotłów gazowych

Gmina Ciasna planuje realizację projektu związanego z udzielaniem grantów na montaż kotłów gazowych u mieszkańców Gminy. Planowany zakres projektu obejmuje dofinansowanie do zakupu i montażu: kotłów na gaz ziemny, kotłów na gaz propan-butan Uwaga! O możliwości uzyskania refundacji na montaż instalacji będzie...

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu opisu inwentaryzacyjnego

Wójt Gminy Ciasna, działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciasna przy ul....