Konkursy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 6/2008 Wójta Gminy Ciasna z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert

ZARZĄDZENIE NR 6/2008 WÓJTA GMINY CIASNA z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej cło oceny złożonych ofert Na podstawie art.30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003...

Uchwała w sprawie Nr XVI/101/2007 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ciasna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok

UCHWAŁA Nr XVI/101/2007 RADY GMINY CIASNA z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ciasna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok Na podstawie art. 7 ust. l pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...