Prezydenckie 2010

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat wyborczy

KOMUNIKAT WYBORCZY Zgodnie z art. 50 ustawy o wyborze Prezydenta RP przed przystąpieniem do głosowania każdy wyborca okazuje Obwodowej Komisji Wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem). Wyborca, który zgłosi się do lokalu wyborczego bez dokumentu nie...

Ogłoszenie dotyczące umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Ciasna, dnia 26.04.2010r. O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. z 2000r. Dz. U. Nr 47, poz. 544 z późn.zm.) wyznaczam w celu umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów sołeckie tablice ogłoszeń. ...