Strategia rozwoju

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXX/223/2005 Rady Gminy w Ciasnejz dnia 10.05.2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Gminy Ciasna

Uchwała Nr XXX/223/2005 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 10.05.2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Gminy Ciasna. Na podstawie art. 2 pkt 9 lit. C ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzšdzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z póz. zm.) oraz art.22 ust. l pkt 2 i art. 23 ust. l ustawy z dnia 10 grudnia 1993r. o finansowaniu...