Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr RSO.SE.50.22.2017 Wójta Gminy Ciasna z dnia 17.02.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ciasna dotyczących modernizacji boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 w Gminie Ciasna.

Przedmiotem konsultacji będzie projekt modernizacji boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8 w Gminie Ciasna. Termin konsultacji społecznych ustala się w terminie od dnia 17 lutego 2017 do dnia 27 lutego 2017 roku. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie: - tradycyjnej – papierowej w siedzibie Gminy Ciasna w Ciasnej...

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.20.2017 Wójta Gminy Ciasna z dnia 16.02.2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ciasna dotyczących budowy dróg rowerowych i centrum przesiadkowego w Gminie Ciasna.

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety i przesłania na adres poczty gmina@ciasna.pl w temacie wpisując ANKIETA lub złożenia ankiety w siedzibie Urzędu Gminy w Ciasnej przy ulicy Nowej 1a w termninie do 27 lutego br.

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.19.2017 Wójta Gminy Ciasna z dnia 15.02.2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ciasna dotyczących diagnozy na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna na lata 2017-2023

Gmina Ciasna przystąpiła do przygotowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna na lata 2017-2023. Program ten stanowi narzędzie do planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych projektów z zakresu rewitalizacji. Jednym z pierwszych etapów jest zdefiniowanie potrzeb, a także wskazanie obszaru, który...