Aktualności (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójt Gminy Ciasna dot. dnia wolnego

O g ł o s z e n i e Wójt Gminy Ciasna informuje, że w dniu 24 grudnia 2009 r. ( wigilia ) Urząd Gminy Ciasna oraz Urząd Stanu Cywilnego są nieczynne. Wójt Gminy Ciasna /-/mgr inż. Zdzisław Kulej Ciasna, dnia 15 grudnia 2008 r.